KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA I POSLOVNE ETIKE ZAPOSLENIH U “TUZLA-FARM” D.O.O. TUZLA

Kodeksom poslovnog ponašanja i poslovne etike zaposlenih u društvu “TUZLA-FARM” d.o.o. Tuzla (u daljem tekstu: Kodeks) utvrđuju se načela, pravila ponašanja i način provođenja Kodeksa, a koji se primjenjuje i obavezuje sve zaposlene u društvu „TUZLA-FARM“ d.o.o. za ekonomsko – tehnološki i trgovinski konsalting Tuzla (u daljem tekstu: Društvo), kao i i sva lica koja djeluju u ime i/ili za račun Društva.

 

 

Kodeks je skup etičkih načela i pravila na kojima se treba temeljiti poslovno ponašanje u Društvu u svrhu poboljšanja poslovnih odnosa Društva sa svim stranama u poslovanju: kupcima, vjerovnicima, državnim tijelima i organima, zaposlenima, sredstvima priopćavanja i javnosti, a sve u cilju učinkovitosti u poslovanju.

 

 

Ovdje možete preuzeti kompletan dokument Kodeks poslovnog ponašanja i poslovne etike zaposlenih u “TUZLA-FARM” d.o.o. Tuzla.

 
 

TUZLA-FARM, VAŠA VELEDROGERIJA

Vaš višedecenijski pouzdan poslovni partner