KODEKS ANTIKORUPTIVNOG PONAŠANJA U “TUZLA-FARM” D.O.O. TUZLA

Kodeksom antikoruptivnog djelovanja zaposlenih u društvu “TUZLA-FARM” d.o.o. Tuzla (u daljem tekstu: Kodeks) utvrđuju se načela, pravila ponašanja i odgovornost članova Uprave i zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u društvu „TUZLA-FARM“ d.o.o. za ekonomsko – tehnološki i trgovinski konsalting Tuzla (u daljem tekstu: Društvo) koja ima za cilj sprječavanje koruptivnog djelovanja u izvršavanju njihovih poslova i radnih zadataka u Društvu.

 

 

Kodeks je skup načela i pravila na kojima se treba temeljiti antikoruptivno ponašanje u Društvu u svrhu poboljšanja poslovnih odnosa Društva sa svim stranama u poslovanju: kupcima, vjerovnicima, državnim tijelima i organima, zaposlenima, sredstvima priopćavanja i javnosti, a sve u cilju učinkovitosti u poslovanju. 

 

 

Pod pojmom „korupcija“, odnosno „koruptivno djelovanje“ podrazumijeva se direktno ili indirektno zahtijevanje, nuđenje, davanje i/ili prihvatanje mita ili neke druge koristi za sebe ili za drugu osobu.

 

 

Ovdje možete preuzeti kompletan dokument Kodeks antikoruptivnog ponašanja “TUZLA-FARM” d.o.o. Tuzla

TUZLA-FARM, VAŠA VELEDROGERIJA

Vaš višedecenijski pouzdan poslovni partner