O NAMA

Mi smo TUZLA-FARM i Sarajevofarm – vodeća veledrogerija na području Bosne i Hercegovine. Naš cilj je da kontinuirano i predano radimo na poboljšanju kvalitete života kroz brigu o zdravlju svih građana. Mi smo Vaša veledrogerija! Uspješan i konkurentan brand! Razumijemo sveobuhvatne potrebe kupaca i medicinskog tržišta i strateški radimo na tome da sve strane budu snabdjevene lijekovima i medicinskom opremom u najkraćem vremenskom roku.

 

U skladu sa prostornim uslovima i dugoročnom razvojnom strategijom, krajem 2020. godine smo se odvažili na veliki investicijski projekt kojim smo osigurali uslove za dalji rast na postojećim i novim tržištima. Nova skladišna i administrativna zgrada unaprijedila je našu misiju da budemo bliži krajnjem korisniku, u trendu savremenog poslovanja i tako konkurentniji na tržištu.

 

Uvozimo i distribuiramo proizvode svih značajnih svjetskih proizvođača. Redovno sprovodimo uvoz lijekova koji su registrovani za područje Bosne i Hercegovine, interventni uvoz za sprovođenje kliničkih studija, kao i uvoz po posebnim zahtjevima kupaca uz odobrenje nadležnih institucija. Distribuiramo medicinsku opremu koja odgovara svim europskim i svjetskim standardima. Za cjelokupan program opreme osiguravamo servisnu mrežu, potrošni materijal te organizujemo edukaciju za rad na opremi i usavršavanje. Naš mladi tim stručnjaka zna odgovor na sve vaše potrebe iz oblasti zdravstvenog prometovanja, a ukazano povjerenje naših korisnika dodatno nas obavezuje na nastavak ustrajnosti na putu odgovornog poslovanja u svim segmentima djelovanja!

 

Etičke vrijednosti kojima se vodimo oblikovale su kulturu i definisale profil naše kompanije vodeći nas prema upravljanju i donošenju odluka. U težnji da učinimo našu kompaniju uspješnijom, kontinuirano vršimo edukaciju uposlenika i veliku pažnju ukazujemo značaju potencijala pojedinca. Vjerujemo da zasluga za naš uspjeh leži u tome da zapošljavamo talentovane, kreativne i predane ljude kojima, istovremeno, nudimo zdravu radnu okolinu koja prepoznaje i potiče kreativnost.

 

Politiku kvalitete rada temeljimo na međunarodnim normama u poslovanju. Ponosni smo na činjenicu da su djeca naših uposlenika naši stipendisti bez obzira na izbor fakulteta i bez obaveze zapošljavanja nakon završenog studija. Naši uposlenici aktivno podržavaju rad Fondacije Alija Omerhodžić koja je usmjerena na poboljšanje uslova školovanja omladine.

Kodeks antikoruptivnog ponašanja

“TUZLA-FARM” d.o.o. Tuzla ima dugogodišnju korporativnu politiku koja zabranjuje uposlenima i/ili osobama koja djeluju u naše ime da direktno i/ili indirektno zahtijevaju, nude, daju ili prihvataju mito ili druge nedopuštene prednosti ili njihove mogućnosti, a kojima se narušava odgovarajuće obavljanje bilo kakve dužnosti ili ponašanja očekivanih od primaoca mita. Davanje i primanje mita predstavljaju krivično djelo.

 

Od naših zaposlenih i poslovnih partnera očekujemo zakonitost i etičnost u poslovanju i nulti stepen tolerancije u odnosu na mito i korupciju.

 

Od naših zaposlenih i poslovnih partnera očekujemo da ne vrše nikakva plaćanja ili poklanjanja službenicima te da naplaćuju samo one troškove dogovorene u pisanom obliku kroz ugovorne odnose i to na račune navedene u nazivu poslovnih partnera unutar zemlje prebivališta poslovnih partnera.

 

“TUZLA-FARM” d.o.o. Tuzla obavlja poslove s integritetom i u skladu sa pozitivno – pravnim propisima i etičkim principima, iz kojeg razloga smo 05.04.2022. godine usvojili Kodeks antikoruptivnog ponašanja.

 

U skladu sa Kodeksom,  za naše zaposlene, kupce i poslovne partnere uveli smo e-mail adresu prijavikorupciju@tuzlafarm.com putem koje možete anonimno i povjerljivo prijaviti koruptivno i svako drugo nepravilno ponašanje zaposlenih i drugih lica koja djeluju u ime i za račun “TUZLA-FARM” d.o.o. Tuzla.

 

Putem navedenog e-maila, opišite detaljno situaciju u kojoj smatrate da je došlo do povrede Vaših prava ili prava drugog lica, ukoliko ste svjedok ili lice koje ima vjerodostojne informacije po pitanju djela koje može biti krivične, prekršajne ili disciplinske prirode (grubog zanemarivanja dužnosti, zloupotrebe, primanja ili davanja mita, nezakonite koristi, prevare u službi, ili sličnih (po korupcionoj prirodi) djela, poput informacija o namještenim tenderima, javnim konkursima, nelicenciranim studijama, itd) od strane zaposlenih i drugih lica koja djeluju u ime i za račun “TUZLA-FARM” d.o.o. Tuzla.

 

NAPOMENA:

Prijava mora da sadrži informaciju o djelu korupcije ili druge nepravilnosti koje se prijavljuju sa činjeničnim opisom djela, ime, prezime i naziv radnog mjesta zaposlenog na kojeg se prijava odnosi, prijedlog o dokazima, materijale koji potvrđuju navode zahtjeva. Sve popunjene prijave koje se zaprime preko e-maila za prijavu slučajeva korupcije se uredno protokolišu u okviru Društva. Svi prеdmеti sе rјеšаvајu pо hrоnоlоškоm rеdu prispjeća u odnosu na ostale prijave. “TUZLA-FARM” d.o.o. Tuzla ne radi administrativne ili slične stvari za koje je isključivo nadležna država i njena administracija.

TUZLA-FARM, VAŠA VELEDROGERIJA

Vaš višedecenijski pouzdan poslovni partner