PROGAS 40 mg – liofilizat za rastvor za injekciju

 

Svaka bočica sadrži 40 mg pantoprazola

Pomoćne supstance sa poznatim učinkom:
Svaka bočica sadrži natrijum hidroksid i vodu za injekcije.

Sažetak karakteristika lijeka možete skinuti na ovom link-u.