CORTAIR 0,50 mg/ml – suspenzija za raspršivanje budesonid

 

Budesonid, 0.50 mg/ml.

 

Svaka ampula od 2 mL sadrži 1 mg budesonida.

 

Sažetak karakteristika lijeka možete skinuti na ovom link-u.