CORTAIR 0,25 mg/ml – suspenzija za raspršivanje budesonid

Budesonid, 0.25 mg/ml.

Svaka ampula od 2 mL sadrži 0.5 mg budesonida.

Sažetak karakteristika lijeka možete skinuti na ovom link-u.