newton

… postavlja nove standarde jednostavnosti za upotrebu u vrhunskoj urodinamici

Registrovane ordinacije i klinički korisnici uvijek su oduševljeni dijagnostičkim mogućnostima, funkcionalnošću i konceptom kontrole od strane korisnika koji Newton urodinamički mjerni sistem nudi svojom sofisticiranošću urologu i ginekologu. Njegova jedinstvena fleksibilnost i mobilnost u kombinaciji s kompaktnim dizajnom osiguravaju impresivne performanse u svakodnevnoj rutinskoj upotrebi i više nego zadovoljavaju zahtjeve intenzivnih svakodnevnih kliničkih aktivnosti. Modularni sistem dozvoljava naknadna proširenja i ažuriranja, tako da su različite konfiguracije nadogradnje izvodljive bez ikakvih problema, posebno za povezivanje sa EDP ordinacijama/kliničkim sistemima. Odlukom za Newton odlučujete se za isplativo ulaganje u budućnost!

 

Dodatne informacije možete pronaći u PDF formatu. Naravno, možete nas kontaktirati i direktno.