Loading...

Predavanje o tretmanu hroničnih rana

Apr 02, 2018.

Predavanje o tretmanu hroničnih rana


Lohmann & Rauscher je međunarodna kompanija sa širokim programom liječenja medicinskim i higijenskim proizvodima koji uključuju povojne materijale koji su sastavni dio modernog liječenja i njege. Vođeni dobrobitom pacijenata čiji se proces cijeljenja rane treba odvijati što ugodnije i efektivnije, razvili su niz proizvoda koji su prilagođeni različitim fazama cijeljenja. Upravo na temu „Savremeni pristup zbrinjavanju hronične rane“ su iz kompanije Lohmann & Rauscher stavili akcenat tokom predavanja koje je za ljekare Klinike za kožne bolesti JZU UKC Tuzla iznijela rukovodilac predstavništva Arijana Hadžiavdić.

Kako je tom prilikom rečeno, hroničnom ranom se smatra svaka rana koja nakon odgovarajuće terapije ne pokazuje znakove cijeljenja u predviđenom periodu. To predstavlja, između ostalog, socijalni, ali i ekonomski problem u zajednici jer osim smanjenja kvaliteta životnog standarda, hronične rane povećavaju cijenu liječenja osnovne bolesti, komplikacija i bolova, dovode do eventualne hirurške intervencije, povećavaju cijenu hospitalizacije, ali i indirektno utiču na dužinu životnog vijeka, imaju izrazit uticaj na standard porodice bolesnika i uvećavaju trošak izostanka s posla.

Nekada se tretman hronične rane vršio previjanjem sa gazom i taj tradicionalan način rada je rezultirao potrebom čestog mijenjanja povoja koji se lijepio za ranu što je bilo vrlo bolno za pacijenta. Ujedno je nedostatak takvog načina rada bio i to što je onemogućen faktori rasta u vlažnoj sredini u kojoj epitelne ćelije lakše migriraju.

Lohmann & Rauscher u svojoj paleti proizvoda ima program Suprasorb čiji je TUZLA-FARM generalni zastupnik i distributer za ostali asortiman roba, ujedno nudi nove obloge za vlažno cijeljenje koje nude: pravovremenu, kvalitetnu i svrsishodnu terapiju, održavaju vlažnost rane, kontrolišu eksudat, reduciraju ili potpuno otklanjaju bakterije u rani, štite granulacijsko tkivo, kontrolišu bol i reduciraju troškove, dok istovremeno obezbjeđuju sveprisutnost vlage.

Kako bi prisutne na najbolji način upoznali sa novim oblogama, njihovim specifičnostima, načinu upotrebe i što je još važnije, vremenu i načinu zamjene, na predavanju su detaljno prikazani svi modeli povoja. Prema riječima prisutnih ljekara, ovaj vid prezentacije koristan je za njihov dalji rad jer će biti u prilici još bolje pomoći pacijentima i dati im savjet šta činiti i na koji način tretirati hronične rane.