Loading...

Politika kvaliteta poslovanja

 

Kvalitet poslovanja postižemo stručnim i perspektivnim kadrom, postavljanjem kupca na prvo mjesto, optimalnim planiranjem i fleksibilnošću u cjelokupnom poslovanju. U skorijoj budućnosti vidimo TUZLA-FARM kao snažnu i modernu veledrogeriju, ekološki osviještenu, s brilijantnim uspjehom u trgovini, zastupništvima stranih proizvođača, istraživanju tržišta, uvođenju novih proizvoda i promociji farmaceutske i medicinske nauke.


Vodimo se slijedećim načelima:

  • pružamo kvalitetne usluge;

  • redovno pratimo, mjerimo i kontinuirano unapređujemo nivo kvaliteta usluga;

  • pratimo, mjerimo i stalno unapređujemo nivoa zadovoljstva kupaca kao temeljne mjere kvaliteta naših usluga;

  • kontinuirano se usavršavamo i primjenjujemo nova znanja, tehnika rada i upravljanja;

  • stalno smo orjentisani ka racionalnoj upotrebi energije i prirodnih resursa

  • sistematski pratimo i analiziramo aspekate okoliša, procese i aktivnosti te prepoznajemo vlastiti uticaja na okoliš.


Želimo postići:

  • minimalizirati broj reklamacija kupaca i dobavljača;

  • stalno preventivno djelovati na sprječavanju pojava ekološki incidentnih situacija;

  • stalno unapređivati kvalitet poslovanja

  • kontinuirano razvijati obim poslovanja.

 

Cijenimo smjernice i sugestije kupaca, dobavljača i svih koji su upoznati s našim djelovanjem. Ustrajat ćemo u stalnim inovacijama i poboljšanjima kvaliteta rada, kao i poticanju ljudi da kreativno djeluju na poboljšanju odnosa prema okolišu.
Politika kvaliteta TUZLA-FARM temelji na međunarodnoj normi ISO 9001:2008.