Loading...

Medicinski potrošni materijal

 

 

Medicinski potrošni materijal u svojoj ponudi sadrži medicinske materijale za:
 

 • Hemodijalizu

 • Transfuziologiju

 • Ginekologiju

 • Ortopediju

 • ORL

 • Urologiju

 • Endoskopiju

 • Hematologiju

 • Invazivnu kardiologiju

 • Elektrofiziologiju

 • Kardiohirurgiju

 • Laboratorije

 • Opću hirurgiju

 • Kao i zaštitnu opremu za radiologiju

 • Sanitetski materijal

 

Proizvođači koje zastupamo ili distribuiramo su:
 

 

Naši korisnici su:
 

 • Klinički centri 

 • Specijalizovane bolnice

 • Opšte bolnice

 • Domovi zdravlja

 • Privatne poliklinike

 • Laboratorije