Loading...

Karijera u Tuzlafarm-u

 

 

Uprava Tuzlafarma pridaje veliki značaj potencijalu pojedinca. Vjerujemo da zasluga za naš uspjeh leži u tome da zapošljavamo talentovane, kreativne i predane ljude a nudimo zdravu radnu okolinu koja prepoznaje i potiče kreativnost. 
 

Šta očekujemo od uposlenika

 

Odanost, kreativnost, istrajnost uposlenika su blokovi kojima gradimo našu kompaniju. Ponekad naši zahtjevi od nekog radnog mjesta mogu izgledati nesavladivi, ali vjerujemo da kroz timski rad i poticajnu klimu unutar naše organizacije ništa nije nesavladivo. 
 

Šta nudimo uposleniku Edukacija:
Potičemo sve uposlenike za dalje školovanje i edukaciju. Svi troškovi edukacije idu na teret kompanije a radno vrijeme se adaptira u skladu sa obavezama „novog studenta“.

Stipendije: 
Djeca svih uposlenih koji su redovni studenti obavezno primaju stipendiju od strane kompanije bez obzira na izbor fakulteta i bez obaveze zapošljavanja u Tuzlafarmu nakon završenog studija.