Loading...

Osnovano Somnološko udruženje BiH

Apr 02, 2018.

Osnovano Somnološko udruženje BiH


Motivisani da poduzmu više kada su u pitanju poremećaji disanja u snu, oko 20 ljekara iz svih kliničkih centara i oba entiteta u Bosni i Hercegovini su sa velikim entuzijazmom odlučili strukovno se udružiti. Tako je 15.12.2017. godine, u hotelu Mellain u Tuzli, održana Osnivačka skupština Somnološkog udruženja Bosne i Hercegovine gdje je tom prilikom izabrano buduće rukovodstvo i date smjernice za dalji rad.

Tako je za predsjednika Udruženja izabran Hasan Altumbabić, specijalista ORL, za podpredsjednike Josip Lesko i Sanja Glišić, dok je Dženan Halilović sekretar. U Upravnom odboru jednoglasno su izabrani: kao predsjednica Zorica Novaković, specijalista ORL i hirurg glave i vrata, dok su članovi Edin Jusufović, pulmolog; neuropsihijatri Larisa Kovačević i Dženana Šahović, interniste Miodrag Marjanović i Jusuf Mehić i Almir Salkić, specijalista ORL.

Inače, poremećaji disanja u spavanju, posebno opstruktivna apneja u spavanju (OSA), u Bosni i Hercegovini su još uvijek podcijenjeni i medicini neprepoznata područja djelovanja. I pored toga, ovi poremećaji imaju znatne medicinske i socioekonomske posljedice: učestale hospitalizacije, razne hospitalne i perioperacijske komplikacije, porast morbiditeta i mortaliteta, saobraćajne nesreće i ozljede na radu, psihičke posljedice...

Veliki problem sa kojim se pacijenti, a naročito ljekari susreću, jeste nepostojanje zvanične institucije, odnosno udruženja ljekara, koje bi udružilo sve grane medicine koje direktno ili indirektno tretiraju OSA ili liječe komorbiditete koji su posljedica OSA.

Univerzitetski klinički centar u Tuzli je, kao apsolutni bosanskohercegovački lider u pružanju medicinske brige i njege na tercijarnom nivou, prepoznao koliko je važno na vrijeme prepoznati i tretirati OSA. U posljednjih nekoliko godina se intenzivno radi na uspostavljanju ispitivačkih centara pa se krenulo prvo na Klinici za plućne bolesti, a u 2017. se uz svestranu podršku TUZLA-FARMA i njegovog prinicipala Philips Respironicsa, formirao još jedan tim ljekara na Klinici za bolesti uha, grla i nosa. Veoma je mali broj laboratorija, odnosno centara u BiH koji se bave poremećajima disanja u snu, a trenutno funkcionišu slijedeći: laboratoriji u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru, laboratorij u KCUS (privremeno zaustavljen radi zanavljanja opreme), u KCU RS u Banja Luci se radi veoma mali broj pacijenata zbog manjka kadra, a od prošle godine ZRC Banja Vručica je formirala laboratorij koji funkcionira na komercijalnom principu.